Antin Metsäapu Oy
Metsäasiantuntija Antti Haverinen
puh. 0400 291 342
antinmetsaapu (at) gmail.com Olemme Facebookissa.

Nuorenmetsänhoito

Kehittyäkseen tuottavaksi metsäksi taimikko tarvitsee hoitoa. Heinäkasvit ja vähäarvoisemmat puulajikkeet helposti tuhoavat taimien alkavan kasvun. Myös metsän virkistyskäytön ja maisemallisten arvojen kannalta taimikon hoito on hyödyllistä.

Varhaisperkaus

Varhaisperkaus tekee tilaa taimille.

Taimikon harvennusta

Taimikon harvennusta.

Varhaisperkaus

Tärkein toimenpide nuorelle taimikolle on varhaisperkaus: taimien ollessa alle metrin pituisia poistetaan haittaava vesakko.

Taimikoiden harvennus

Taimikon harvennusta tehdään metsän saavutettua 4–7 metrin pituuden. Kasvamaan jätetään parhaat yksilöt, huonot ja kitukasvuiset poistetaan. Samalla poistetaan kasvua häiritsevä vesakko.